Παράδοση των προϊόντων σας

– Εταιρεία ταχυμεταφορών: Η παράδοση των Προϊόντων που αγοράζετε μέσω του  Eshop θα πραγματοποιείται μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών SPEEDEX COURIER, που εδρεύει στη Μυτιλήνη, επί της οδού Ερμού 45, Τ.Κ. 81100. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την πολιτική παράδοσης των προϊόντων της οποτεδήποτε, αζημίως, ενημερώνοντας σας ασφαλώς πριν από την σύναψη της εκάστοτε σύμβασης και μόνον για μελλοντικές συμβάσεις. Εξυπακούεται ότι η Εταιρεία διατηρεί οποτεδήποτε το δικαίωμα κατά την κυριαρχική κρίση της να αντικαταστήσει την εταιρεία ταχυμεταφορών με την οποία συνεργάζεται.

-Η παράδοση των Προϊόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον εντός Ελλάδας. Η προθεσμία παράδοσης των προϊόντων εξαρτάται από την διεύθυνση παράδοσης, καθώς και από το χρονικό σημείο που θα υποβάλλετε την παραγγελία σας (υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι αυτή θα επιβεβαιωθεί).

– Θα ενημερώνεστε για το κόστος των μεταφορικών κατά την υποβολή της εκάστοτε παραγγελίας σας. Σε περίπτωση που το σύνολο του καλαθιού σας περιέχει προϊόντα συνολικής αξίας άνω των 100 ευρώ, τα μεταφορικά είναι δωρεάν.

– Μεταφορικά για Κύπρο.

Δωρεάν αποστολή στην Κύπρο για παραγγελίες άνω των 300€. Για παραγγελίες κάτω των 300€ το κόστος αποστολής διαμορφώνεται στα 18€.

– Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που ο υπάλληλος της εταιρείας ταχυμεταφορών προσέλθει κατά τις ως άνω προθεσμίες, αλλά, δεν καταστεί δυνατόν να παραδώσει το προϊόν λόγω απουσίας σας. Σε αυτή την περίπτωση ο υπάλληλος της εταιρείας ταχυμεταφορών θα αφήνει στη δηλωθείσα διεύθυνση παράδοσης ειδοποιητήριο αποστολής και θα σας ενημερώσει σχετικά και με sms και στην συνέχεια θα πρέπει είτε να καλέσετε την μεταφορική είτε να μεταβείτε οι ίδιοι προς παραλαβή από την μεταφορική (κατόπιν συνεννόησης μαζί τους). Σημειωτέον ότι σε περίπτωση άρνησης σας παραλαβής της παραγγελίας σας, θα επιβαρύνεστε με τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή της παραγγελίας σας κατά το ήμισυ.  

Στην περίπτωση αυτή ( ήτοι σε περίπτωση έστω και μίας άρνησης σας παραλαβής της παραγγελίας σας ) η τυχόν επόμενη παραγγελία σας (τηλεφωνική ή μέσω του e-shop) θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με τραπεζική κατάθεση στην εταιρεία μας

–  Παράδοση προϊόντων. Παραδίδουμε τα προϊόντα σε εσάς ή σε τυχόν τρίτο πρόσωπο που θα παρουσιαστεί στον τόπο παράδοσης που μας έχετε δώσει και μας δηλώσει ότι έχει την εξουσιοδότησή σας να παραλάβει τα προϊόντα.  Σε περίπτωση που έχετε πληρώσει μέσω πιστωτικής ή paypal, μπορούμε να σας ζητήσουμε να επιδείξετε στον ταχυμεταφορέα στοιχεία ταυτότητάς σας ή/και την πιστωτική σας κάρτα. Σε κάθε περίπτωση έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε παράδοση σε είσοδο πολυκατοικίας ή σε εξωτερικό χώρο σε οποιοδήποτε πρόσωπο. Επίσης, φέρετε την ευθύνη ελέγχου των προϊόντων κατά την παράδοσή τους και να μας ενημερώνετε πάραυτα σε περίπτωση σφάλματος.

-Απαλλαγή ευθύνης σε σχέση με τις διευθετήσεις παράδοσης: Η εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την προσήκουσα και εμπρόθεσμη παράδοση των Προϊόντων σε εσάς, όταν η παράδοση πραγματοποιείται μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών (οπότε και δύναται να υπάρχει διαφοροποίηση στο χρόνο παράδοσης),  απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών, περιπτώσεων απεργιών, δυσλειτουργίας του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου ή του παρόχου επεξεργασίας διαδικτυακών πληρωμών ή του παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος ή του παρόχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ή άρνησης παραλαβής από την συνεργαζόμενη  ή μη ταχυμεταφορική εταιρεία λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας ή σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης οιασδήποτε υπηρεσίας που οφείλεται σε υπαιτιότητα της ταχυμεταφορικής εταιρείας κτλ. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία παράδοσης των Προϊόντων δύναται να μεταβληθεί για λόγους ανωτέρας βίας ή τυχαίων και απρόβλεπτων γεγονότων και γενικότερα γεγονότων που εκφεύγουν από την επιρροή και τον έλεγχο της Εταιρείας. Η Εταιρεία θα μεριμνά, στις περιπτώσεις που είναι δυνατό να σας ενημερώνουμε και ειδικότερα για περιστατικά ανωτέρας βίας ή τυχαίων και απρόβλεπτων γεγονότων ή άλλης αδυναμίας στο μέτρο του εφικτού.

  1. Υπαναχώρηση.

– Δικαιούστε βάσει του νόμου, να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση σε περίπτωση που είστε καταναλωτής, ήτοι φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική σας δραστηριότητα, με την επιφύλαξη των όρων κατωτέρω, δηλώνοντάς το στην εταιρεία εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από τότε  που αποκτήσατε την φυσική κατοχή των αγαθών.

Προκειμένου  να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, θα ενημερώσετε άμεσα την Εταιρεία  για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών περιλαμβάνοντας μια ξεκάθαρη δήλωση υπαναχώρησης, καθώς και ρητή αναφορά των λόγων υπαναχώρησης, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Εταιρεία JuneBoutique στο τηλέφωνο της Εταιρείας 2251044635, ή σε περίπτωση αδυναμίας  με email στο info@juneboutique.gr

Σε περίπτωση αποστολής της δήλωσης υπαναχώρησης με email η εταιρεία θα σας στείλει επιβεβαίωση της λήψης της υπαναχώρησής σας. Ωστόσο, βάσει του νόμου φέρετε ο ίδιος την υποχρέωση απόδειξης της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης και επιστροφής των προϊόντων, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα.

  1. Υποχρεώσεις σας για την επιστροφή του Προϊόντος στο πλαίσιο της υπαναχώρησης:

α) Για να είναι νόμιμη η άσκηση της υπαναχώρησης οφείλετε να ενημερώσετε την εταιρεία κατά τα ανωτέρω εντός 14 ημερολογιακών ημερών και να επιστρέψετε το προϊόν το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση για την άσκηση της υπαναχώρησης, με επιβάρυνση κατά το ήμισυ των εξόδων αποστολής.

β) Οφείλετε να στείλετε πίσω τα Προϊόντα με αποστολή στα εξής στοιχεία: Ερμού 45 Μυτιλήνη αποκλειστικά και μόνο με την εταιρεία ταχυμεταφορών SPEEEX ΚΟΥΡΙΕΡ.

γ) Θα επιβαρυνθείτε με την άμεση δαπάνη επιστροφής των αγαθών κατά το ήμισυ. Η δαπάνη εξαρτάται από τον τιμοκατάλογο της εταιρείας ταχυμεταφορών SPEEEX ΚΟΥΡΙΕΡ.

δ) Για να γίνει δεκτή μία επιστροφή θα πρέπει το Προϊόν (σωρευτικά):

– να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε,

– να μην έχει ανοιχθεί η αρχική συσκευασία του, αυτή πρέπει να είναι ακέραιη, χωρίς φθορές και σκισίματα και να επιστρέφεται μαζί με το Προϊόν,

– να είναι πλήρες,

– να φέρει μαζί του όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν ( π.χ. ετικέτες, ταμπελίτσες, έντυπο εγγύησης, οδηγίες χρήσης, barcode, απόδειξη κτλ.)

– να φέρει όλα τα αξεσουάρ και πρόσθετες παροχές – ωφελήματα που συνόδευαν την πώλησή του,

– ειδικά για τα καλλυντικά, για λόγους υγιεινής και προστασίας υγείας, τα οποία αναγνωρίζετε ότι είναι προϊόντα που αλλοιώνονται εύκολα και είναι ευπαθή θα πρέπει επιπλέον η συσκευασία των προϊόντων να μην έχει ανοιχτεί ή αποσφραγισθεί,  το προϊόν να μην είναι λερωμένο ή αλλοιωμένο, το προϊόν να μην έχει υπερβεί την ημερομηνία λήξης, καθώς και να μην έχει υπερβεί την ημερομηνία μέχρι την οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό κατάλληλες συνθήκες.

– να μην εμπίπτει στα προϊόντα που εξαιρούνται βάσει του όρου 11 κατωτέρω.

Συνέπειες της υπαναχώρησης

α) Εάν υπαναχωρήσετε νομίμως στην περίπτωση που έχετε κάνει τραπεζική κατάθεση η εταιρεία θα σας επιστρέψει όλα τα χρήματα που έλαβε από εσάς, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η εταιρεία δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβει πίσω τα Προϊόντα ή μέχρι να μας παρέχετε αποδείξεις ότι αποστείλατε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Σε περίπτωση που η παραγγελία αφορούσε περισσότερα Προϊόντα και μέρος μόνον αυτών επιστραφεί ή μέρος μόνον πληροί της προϋποθέσεις του όρου ανωτέρω, εξυπακούεται ότι τα χρήματα που θα επιστραφούν θα αναλογούν στο μέρος των Προϊόντων που επιστράφηκε προσηκόντως.

β) Συμφωνείται ρητώς ότι η εταιρεία θα επιστρέψει τα χρήματα, είτε επιστρέφοντας το ποσό στην πιστωτική σας κάρτα ή στον λογαριασμό paypal αν έχετε πληρώσει με αυτό το μέσο, είτε  καταθέτοντας τα χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε, αν έχετε πληρώσει με αντικαταβολή. Προς τούτο, θα πρέπει να συμπληρώνετε στην φόρμα υπαναχώρησης τον αριθμό ΙΒΑΝ του τραπεζικού του λογαριασμού στον οποίον θέλετε να γίνει η κατάθεση της επιστροφής. Οφείλετε να γνωστοποιείτε ορθά στοιχεία στην εταιρεία, η οποία σε κάθε περίπτωση αποδεσμεύεται από την υποχρέωση εφόσον καταβάλει στον αριθμό που δηλώσατε.

  1. Δεν έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την παραγγελία προϊόντων, για είδη που για λόγους υγιεινής ή ασφαλείας δεν είναι δυνατή η επιστροφή τους. Κάτωθι παρατίθεται λίστα προϊόντων για τα οποία δεν γίνονται δεκτές επιστροφές:

ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  

Δεν γίνεται δεκτή η επιστροφή προϊόντων, των οποίων έχουν αφαιρεθεί η/οι ταινία/ες ασφαλείας ή ειδική ζελατίνα προστασίας του προϊόντος.

Τα ανωτέρω σχετικά με τη συσκευασία, συνοδευτικά έγγραφα των προϊόντων και σχετικά ως ανωτέρω (10.δ), ισχύουν σε κάθε περίπτωση για όλα τα προϊόντα της εταιρείας μας σε περίπτωση επιστροφής.

Τα ανωτέρω (10.δ ) ισχύουν για όλα τα προϊόντα της εταιρείας μας.